Các khoản phải thu (AR) là gì? – Accounts Receivablelà gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh Tế Học.

Định nghĩa – Accounts Receivable

Các khoản phải thu (tiếng Anh: Accounts Receivable) là số dư tiền của một công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao hoặc sử dụng nhưng khách hàng chưa thanh toán.

Các khoản phải thu được liệt kê trên bảng cân đối kế toán như một tài sản lưu động. AR là bất kỳ khoản tiền nào khách hàng nợ khi mua hàng được thực hiện theo hình thức tín dụng.

Thông tin về Accounts Receivable

Tên gọi tiếng Anh Accounts Receivable
Tên gọi tiếng Việt Các khoản phải thu
Ký hiệu/viết tắt: AR
Chủ đề Kinh Tế Học
Tóm tắt ý chính về Accounts Receivable

- Các khoản phải thu là một tài khoản tài sản trên bảng cân đối kế toán thể hiện tiền đến hạn của một công ty trong ngắn hạn.
- Các khoản phải thu được tạo ra khi một công ty cho phép người mua mua hàng hóa hoặc dịch vụ của họ theo hình thức tín dụng.
- Các khoản phải trả tương tự như các khoản phải thu, nhưng thay vì tiền phải nhận, nó là tiền nợ.
- Sức mạnh của AR của một công ty có thể được phân tích với tỷ lệ vòng quay khoản phải thu hoặc số ngày bán hàng chưa thanh toán.
- Phân tích tỷ lệ doanh thu có thể được hoàn thành để có dự kiến về thời điểm AR thực sự sẽ được nhận.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Accounts Receivable thuộc kiến thức về Kinh Tế Học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh Tế Học để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here