Tài trợ cho các khoản phải thu – Accounts Receivable Financing là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh Tế Học.

Định nghĩa – Accounts Receivable Financing

Tài trợ cho các khoản phải thu (tiếng Anh: Accounts Receivable Financing) là một loại thỏa thuận tài trợ trong đó một công ty nhận được vốn tài trợ liên quan đến một phần các khoản phải thu của mình.

Các hợp đồng tài trợ phải thu có thể được cấu trúc theo nhiều cách, thường với cơ sở là bán tài sản hoặc cho vay.

Thông tin về Accounts Receivable Financing

Tên gọi tiếng Anh Tài trợ cho các khoản phải thu
Tên gọi tiếng Việt Các khoản phải thu
Ký hiệu/viết tắt: AR
Chủ đề Kinh Tế Học
Tóm tắt ý chính về Tài trợ cho các khoản phải thu - Accounts Receivable Financing

- Tài trợ các khoản phải thu cung cấp vốn tài trợ liên quan đến một phần các khoản phải thu của công ty.
- Các giao dịch tài trợ phải thu thường được cấu trúc dưới dạng bán tài sản hoặc cho vay.
- Nhiều công ty tài trợ khoản phải thu liên kết trực tiếp với hồ sơ tài khoản phải thu của một công ty để cung cấp vốn nhanh chóng và dễ dàng cho số dư tài khoản phải thu.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Tài trợ cho các khoản phải thu – Accounts Receivable Financing thuộc kiến thức về Kinh Tế Học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh Tế Học để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here