A-B Trust là gì? Tìm hiểu về A-B Trust

109

A-B Trust là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản về A-B Trust cho người mới bắt đầu.

Định nghĩa – Khái niệm A-B Trust

Quỹ tín thác A-B là một quỹ tín thác chung do một cặp vợ chồng tạo ra với mục đích giảm thiểu thuế di sản. Sau cái chết của người phối ngẫu đầu tiên, quỹ tín thác A-B chia thành hai. Nó được hình thành với việc mỗi người phối ngẫu đặt tài sản vào sự ủy thác và đặt tên là người thụ hưởng cuối cùng bất kỳ người nào thích hợp ngoại trừ người phối ngẫu còn lại.

Thông tin về A-B Trust

Tên gọi tiếng AnhA-B Trust
Tên gọi tiếng ViệtQuỹ tín thác A-B Trust
Tóm tắt thông tin về A-B Trust

- Quỹ tín thác A-B giảm thiểu thuế thừa kế bằng cách chia tài sản thành một phần còn sống và một phần bỏ qua.
- Người còn sống có quyền kiểm soát hạn chế đối với sự tin tưởng của người quá cố nhưng các điều khoản về sự tin tưởng của người quá cố có thể được thiết lập để cho phép người thừa kế còn sống tiếp cận tài sản và thậm chí thu nhập.
- Quỹ tín thác A-B không được sử dụng rộng rãi vì hầu hết các bất động sản đều được miễn thuế.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về A-B Trust (Quỹ tín thác A-B Trust) thuộc kiến thức về Tài Chính Cá Nhân. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Tài Chính Cá Nhân để tìm hiểu thêm