5 C’s of Credit là gì?

24

5 điểm C của Tín dụng là gì?

Năm C của tín dụng là một hệ thống được người cho vay sử dụng để đánh giá mức độ tín nhiệm của những người đi vay tiềm năng. Hệ thống cân nhắc năm đặc điểm của người đi vay và các điều kiện của khoản vay, cố gắng ước tính khả năng vỡ nợ và do đó, rủi ro mất mát tài chính đối với người cho vay. Nhưng năm chữ C này là gì? Năm điểm C của tín dụng là đặc điểm, năng lực, vốn, tài sản thế chấp và điều kiện.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Năm chữ C của tín dụng được sử dụng để thể hiện mức độ tín nhiệm của những người đi vay tiềm năng.
  • Chữ C đầu tiên là ký tự — lịch sử tín dụng của người nộp đơn.
  • C thứ hai là năng lực — tỷ lệ nợ trên thu nhập của người nộp đơn.
  • Chữ C thứ ba là vốn – số tiền mà người nộp đơn có.
  • Chữ C thứ tư là tài sản thế chấp — một tài sản có thể trở lại hoặc đóng vai trò bảo đảm cho khoản vay.
  • C thứ năm là các điều kiện — mục đích của khoản vay, số tiền liên quan và lãi suất hiện hành.
1:26

Năm C của Tín dụng

Hiểu 5 C của Tín dụng

Phương pháp năm-C của tín dụng để đánh giá một người đi vay kết hợp cả các biện pháp định tính và định lượng. Người cho vay có thể xem xét các báo cáo tín dụng, điểm tín dụng, báo cáo thu nhập và các tài liệu khác của người đi vay có liên quan đến tình hình tài chính của người đi vay. Họ cũng xem xét thông tin về chính khoản vay.

Mỗi người cho vay có phương pháp riêng để phân tích mức độ tín nhiệm của người đi vay nhưng việc sử dụng năm chữ C — đặc điểm, năng lực, vốn, tài sản thế chấp và điều kiện — là phổ biến cho cả đơn đăng ký tín dụng cá nhân và doanh nghiệp.

5 C của Tín dụng

Investopedia / Alison Czinkota

1. Nhân vật

Mặc dù được gọi là ký tự, nhưng chữ C đầu tiên đề cập cụ thể hơn đến lịch sử tín dụng, là danh tiếng của người đi vay hoặc hồ sơ theo dõi để trả nợ. Thông tin này xuất hiện trên các báo cáo tín dụng của người đi vay. Được tạo ra bởi ba văn phòng tín dụng lớn (Experian, TransUnion và Equifax), các báo cáo tín dụng chứa thông tin chi tiết về số tiền mà người nộp đơn đã vay trong quá khứ và liệu họ có hoàn trả các khoản vay đúng hạn hay không. Các báo cáo này cũng chứa thông tin về các tài khoản thu tiền và các vụ phá sản, và chúng lưu giữ hầu hết thông tin trong vòng từ 7 đến 10 năm.

Thông tin từ các báo cáo này giúp người cho vay đánh giá rủi ro tín dụng của người đi vay. Ví dụ: FICO sử dụng thông tin tìm thấy trên báo cáo tín dụng của người tiêu dùng để tạo điểm tín dụng, công cụ cho vay sử dụng để xem nhanh mức độ tín nhiệm trước khi xem báo cáo tín dụng. Điểm FICO nằm trong khoảng từ 300 đến 850 và được thiết kế để giúp người cho vay dự đoán khả năng người nộp đơn sẽ trả khoản vay đúng hạn.

Các công ty khác, chẳng hạn như Vantage, một hệ thống tính điểm được tạo ra bởi sự hợp tác của Experian, Equifax và TransUnion, cũng cung cấp thông tin cho người cho vay.

Nhiều người cho vay có yêu cầu về điểm tín dụng tối thiểu trước khi người nộp đơn được chấp thuận cho một khoản vay mới. Các yêu cầu về điểm tín dụng tối thiểu thường khác nhau tùy từng người cho vay và từ sản phẩm cho vay này sang sản phẩm cho vay tiếp theo. Nguyên tắc chung là điểm tín dụng của người vay càng cao thì khả năng được chấp thuận càng cao. Người cho vay cũng thường xuyên dựa vào điểm tín dụng để thiết lập tỷ lệ và thời hạn cho vay. Kết quả là các khoản vay thường hấp dẫn hơn dành cho những người vay có tín dụng từ khá đến xuất sắc.

Với mức độ quan trọng của điểm tín dụng tốt và các báo cáo tín dụng để đảm bảo một khoản vay, bạn nên xem xét một trong những dịch vụ giám sát tín dụng tốt nhất để đảm bảo thông tin này luôn an toàn.

Liên và Bản báo cáo

Người cho vay cũng có thể xem xét báo cáo thế chấp và báo cáo phán quyết, chẳng hạn như LexisNexis RiskView, để đánh giá thêm rủi ro của người đi vay trước khi họ đưa ra phê duyệt khoản vay mới.

2. Công suất

Năng lực đo lường khả năng hoàn trả khoản vay của người đi vay bằng cách so sánh thu nhập với các khoản nợ định kỳ và đánh giá tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) của người đi vay. Người cho vay tính DTI bằng cách cộng tổng số tiền trả nợ hàng tháng của người đi vay và chia cho tổng thu nhập hàng tháng của người đi vay. DTI của người nộp đơn càng thấp thì cơ hội đủ điều kiện cho một khoản vay mới càng cao. Mỗi người cho vay đều khác nhau, nhưng nhiều người cho vay thích DTI của người nộp đơn vào khoảng 35% hoặc thấp hơn trước khi chấp thuận đơn đăng ký tài trợ mới.

Điều đáng chú ý là đôi khi người cho vay cũng bị cấm phát hành khoản vay cho người tiêu dùng có DTI cao hơn. Theo Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB), để đủ điều kiện cho một khoản thế chấp mới, thường yêu cầu người vay phải có DTI từ 43% trở xuống để đảm bảo rằng người đi vay có thể thoải mái chi trả các khoản thanh toán hàng tháng cho khoản vay mới.

3. Vốn

Người cho vay cũng xem xét bất kỳ khoản vốn nào mà người đi vay dành cho một khoản đầu tư tiềm năng. Một khoản đóng góp lớn của người đi vay làm giảm nguy cơ vỡ nợ. Ví dụ, những người đi vay có thể trả trước một căn nhà sẽ thấy dễ dàng hơn khi nhận một khoản thế chấp. Ngay cả những khoản thế chấp đặc biệt được thiết kế để nhiều người có thể tiếp cận quyền sở hữu nhà hơn, chẳng hạn như các khoản vay được Cục Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA) và Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA) đảm bảo, có thể yêu cầu người vay phải trả 3,5% hoặc cao hơn cho căn nhà của họ. Các khoản thanh toán giảm cho thấy mức độ nghiêm túc của người đi vay, điều này có thể giúp người cho vay thoải mái hơn trong việc cấp tín dụng.

Giảm quy mô thanh toán cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ và điều khoản của khoản vay của người đi vay. Nói chung, các khoản trả trước lớn hơn dẫn đến tỷ giá và điều khoản tốt hơn. Ví dụ, với các khoản vay thế chấp, khoản trả trước từ 20% trở lên sẽ giúp người vay tránh được yêu cầu mua thêm bảo hiểm thế chấp tư nhân (PMI).

Advisor Insight

Dann Ryan, CFP®, Cố vấn xoang, New York, NY

Hiểu Năm điều kiện C rất quan trọng đối với khả năng tiếp cận tín dụng của bạn và thực hiện điều đó với chi phí thấp nhất. Việc vi phạm chỉ trong một lĩnh vực có thể ảnh hưởng đáng kể đến khoản tín dụng mà bạn nhận được. Nếu bạn thấy rằng bạn bị từ chối tiếp cận tín dụng hoặc chỉ được cung cấp với mức giá cắt cổ, bạn có thể sử dụng kiến thức của mình về Năm chữ C để giải quyết vấn đề này. Làm việc để cải thiện điểm tín dụng của bạn, tiết kiệm cho một khoản trả trước lớn hơn hoặc trả một số khoản nợ chưa thanh toán của bạn.

4. Tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp có thể giúp người đi vay đảm bảo các khoản vay. Nó cung cấp cho người cho vay sự đảm bảo rằng nếu người đi vay không trả được nợ, người cho vay có thể lấy lại thứ gì đó bằng cách thu hồi tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp thường là đối tượng mà người ta vay tiền: Ví dụ, các khoản vay mua ô tô được bảo đảm bằng ô tô, và các khoản thế chấp được bảo đảm bằng nhà.

Vì lý do này, các khoản cho vay có đảm bảo bằng tài sản đảm bảo đôi khi được gọi là các khoản cho vay có bảo đảm hoặc nợ có bảo đảm. Chúng thường được coi là ít rủi ro hơn đối với người cho vay khi phát hành. Do đó, các khoản vay được đảm bảo bằng một số hình thức thế chấp thường được cung cấp với lãi suất thấp hơn và các điều khoản tốt hơn so với các hình thức tài trợ không có bảo đảm khác.

5. Điều kiện

Ngoài việc kiểm tra thu nhập, người cho vay còn xem xét khoảng thời gian mà một ứng viên đã được tuyển dụng tại công việc hiện tại và sự ổn định của công việc trong tương lai.

Các điều kiện của khoản vay, chẳng hạn như lãi suất và số tiền gốc, ảnh hưởng đến mong muốn tài trợ của người cho vay đối với người đi vay. Các điều kiện có thể đề cập đến việc người vay dự định sử dụng tiền như thế nào. Hãy xem xét một người đi vay đăng ký vay mua ô tô hoặc vay sửa nhà. Người cho vay có thể có nhiều khả năng chấp thuận các khoản vay đó vì mục đích cụ thể của họ, hơn là một khoản vay có chữ ký, có thể được sử dụng cho bất cứ việc gì. Ngoài ra, người cho vay có thể xem xét các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của người đi vay, chẳng hạn như trạng thái của nền kinh tế, xu hướng của ngành hoặc các thay đổi pháp luật đang chờ xử lý.

5 điểm C của Tín dụng là gì?

5 C của tín dụng là đặc điểm, năng lực, tài sản thế chấp, vốn và điều kiện.

Tại sao 5 chữ C lại quan trọng?

Người cho vay sử dụng năm chữ C để quyết định xem người xin vay có đủ điều kiện để được cấp tín dụng hay không và để xác định lãi suất và hạn mức tín dụng liên quan. Chúng giúp xác định mức độ rủi ro của người đi vay hoặc khả năng gốc và lãi của khoản vay sẽ được hoàn trả một cách đầy đủ và đúng hạn.

Có chữ C thứ 6 của Tín dụng không?

Đôi khi mọi người gọi điểm tín dụng hoặc báo cáo tín dụng như là C thứ sáu của tín dụng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia